Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Okulunda Bitirme Çalışması ve Staj Derslerinin Alınması

Yaz Okulunda Bitirme Çalışması ve Staj Derslerinin Alınması

Yaz Okulunda Bitirme Çalışması ve Staj-1 Staj-2 derslerinin alınması ile ilgili Üniversitemiz Senatosunda alınan karar metni ekte sunulmuştur.