Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 87 196
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 87 196
Genel Toplam 283