Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 1
Yardımcı Doçent 4
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 99 212
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 99 212
Genel Toplam 311